Warunki techniczne

Nazva wyścigu : AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly, 20. rocznik, serie wyścigów: Puchar Słowacji MTB XCM, ŠKODA BIKE OPEN TOUR

Organizatori : SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o.z.,  Kotešová 541, 013 61 Kotešová, Slovensko, REGON: 37802411, ARAVIS .s.r.o., Kotešová 541, 013 61 Kotešová, Slovensko, REGON: 36376621

Dyrektor wyścigu : Ing. Slavomír Strečanský, tel.: +421/903/550411, e-mail: cyklotour (małpa) cyklotour.sk

Służba ratunkowa : Horská služba Malá Fatra

 

Start : 23.06.2018, Súľovplac przy domie kultury

- 09.00 h. - 85 km / 3170 m

- 09.25 h. - 60 km / 2380 m

- 10.30 h. - 35 km / 1350 m  (pierwsza fala)

- 10.40 h. 35 km / 1350 m  (druga fala)

- 11.00 h.19 km / 570 m

Trasę należy wybrać sobie z góry, w zgłoszeniu czy podczas prezentacji

Start na trasie 35 km odbędzie się w dwóch falach. Start w pierwszej fali zalecamy zawodnikom z ambicjami do zajęcia czołowych miejsc. Druga fala jest bardziej zalecana dla zawodników z mniejszymi ambicjami. Podział na 2 starty pozwoli na płynne i bezpieczne pokonanie początkowych kilometrów. Czas w każdej fali jest mierzony oddzielnie, wyniki są wspólne dla obu fal! W przypadku, gdy ilość zgłoszeń na trasę 19 km przekroczy liczbę 450, również na tej trasie start odbędzie się w dwóch falach!

Uczestnicy, którzy są właścicielami licencji UCI albo SZC, liderzy SP MTB XCM, ŠBOT, albo innych serii o dużym znaczeniu, będą na trasach 85 km i 60 km zgrupowani w strefie VIP, zawsze na czele startowego pola. Wstęp do strefy VIP nie będzie możliwy 5 minut przed każdym startem. Ci zawodnicy podczas prezentacji otrzymają naklejkę na numer startowy z napisem SZC

 

Zgłoszenia : Proponujemy Państwu internetowy zgłoszeniowy system, gdzie jest też kontrola opłaty startowej i Waszych danych. Zamknięcie zgłoszeniowego systemu jest 22.06.2018r. o godz.16.30. Ale w sobotę już nie ma możliwości zgłoszenia! Jeśli jesteś już zarejestrowana w internetowym zgłoszeniowym systemu, możesz zapłacić oplatu startowu w sobotę rano przed startem. Uczestnicy z zagranicy (nie CZE) płacą aż podczas prezentacji. Wysokość opłaty startowej zależy od daty zgłoszenia się poprzez zgłoszeniowy system.

By proces zgłaszania udział odbył się pomyślnie, należy potwierdzić zgodę z warunkami udziału w zawodach sportowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na ich częściowe publikowanie. Za osoby, które w dniu wyścigów nie osiągnęły 18 lat życia musi niniejszą zgodę poświadczyć jeden z rodziców lub opiekun! Tekst informowanej zgody jest dostępny na końcu niniejszej strony w części "ostrzeżenia" oraz w systemie zgłoszeń nad formularzem zgłoszeniowym. 

 

Opłata startowa :

85 km / 60 km / 35 km

13 € zgłoszeni do 24.05.2018 z prezentami

17 € zgłoszeni w terminie 25.05. - 14.06.2018 z prezentami

21 € zgłoszeni w terminie 15.06. - 22.06.2018 z prezentami

 

19 km

10 € – zgłoszeni do 24.05.2018 z prezentami

14 € zgłoszeni w terminie 25.05. - 14.06.2018 z prezentami

18 €zgłoszeni w terminie 15.06. - 22.06.2018 z prezentami

 

Opłata startowa obejmuje : prezenty - AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTAR, RED BULLnumer startowy s chipom elektronicznym, poczęstunek na trasie, posiłek + napój na mecie, serwis, zabezpieczenie zdrowotne

 

Prezentacja : Súľov, dom kultury : piątek 22.06.2018, 17.00 - 21.00 godz.

zgłoszeni przed imprezą : sobota 23.06.2018, 07.30 - 10.45 godz.

 

Chip : Przy odbiorze chipu nie pobieramy żadnej zaliczki. Korzystamy z jednorazowych chipów bezzwrotnych, które należy umieścić na numery startowe. Talony żywieniowe i napojowe będą tworzyć integralną część numeru startowego. O poprawne rezultaty troszczy się spółka ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., REGON: 50635999.


Poczęstunek : trasa: 85 km - 7x, 60 km - 5x, 35 km - 3x19 km - 1x

Na mecie oczekuje Was diety miesa / jedzenie wegetariańskie i napój według własnego wyboru.


Kategorie :


TRASA 85 km / 3170 m

AB85: Mężczyzni do 39 lat (1979 i młodsi)

C85: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D85: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E85: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

Z85: Kobiety bez żniczy wieku

 

TRASA 60 km / 2380 m

A60: Mężczyzni do 29 lat (1989 i młodsi)

B60: Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C60: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D60: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E60: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZF60: Kobiety do 39 lat (1979 i młodsze)

ZG60: Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH60: Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

 

TRASA 35 km / 1350 m

J35Chłopcy do 18 lat (2000 i młodsi)

A35Mężczyzni 19 - 29 lat (1999 - 1989)

B35Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C35Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D35Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E35Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZJ35Dziewczyny do 18 lat (2000 i młodsze)

ZF35Kobiety 19 - 39 lat (1999 - 1979)

ZG35Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH35Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

TIR35Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

TRASA 19 km / 570 m

M19: Chłopcy do 14 lat (2004 i młodsi)

J19: Chłopcy 15 - 18 lat (2003 - 2000)

A19: Mężczyzni 19 - 29 lat (1999 - 1989)

B19: Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C19: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D19: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E19: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZM19: Dziewczyny do 14 lat (2004 i młodsze)

ZJ19: Dziewczyny 15 - 18 lat (2003 - 2000)

ZF19: Kobiety 19 - 39 lat (1999 - 1979)

ZG19: Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH19: Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

TIR19Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

Ceny : Wartościowe ceny rzeczowe w wszystkich kategoriach. Czym dłuższa trasa, tym bardziej atrakcyjne ceny. Tombola będzie podzielona pomiędzy obecnych uczestników po ogłoszeniu wyników.

 

Ostrzeżenia

INFORMOWANA ZGODA UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH:

Wysyłając zgłoszenie potwierdzam, że biorę udział w wyścigu AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly za stałego ruchu drogowego na własne ryzyko, polecenia sztabu organizacyjnego arbitrów i policji będę respektował, odpad będę wysypywał tylko w punkcie z napojami orzeźwiającymi i w miejscach do tego przeznaczonych, oraz że zapoznałem się z warunkami wyścigów.

Wysyłając zgłoszenie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411) w myśl ustawy z 2013 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 122, (do 24.05.2018r.), ewentualnie od 25.05.2018 w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, na podstawie §14 i §19 cytowanej ustawy dla potrzeb w/w wyścigów w zakresie wszystkich pozycji, które należy wypełnić w formularzu (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, narodowość, płeć, kategoria, klub, adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego), jak również wyrażam zgodę na opublikowanie części moich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria, miasto/klub i narodowość) na liście zgłoszonych uczestników na stronie internetowej zawodów sportowych, na liście startu i na liście wyników, udostępni och w formie drukowanej na tablicy ogłoszeń bezpośrednio w trakcie wyścigów oraz w formie elektronicznej na tablicy świetlnej, informującej o osiągniętych wynikach oraz na stronie internetowej wyścigów rowerowych. Zgadzam się z wysłaniem e- maili informacyjnych dotyczących organizowaniem wyścigów i zgadzam się z publikowaniem moich zdjęć z wyścigów na stronie internetowej zawodów sportowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych przez organizatora wyścigów - SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411. Niniejszą zgodę, w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, §14, ust.3), można kiedykolwiek odwołać na piśmie lub e-mailem (cyklotour(małpa)cyklotour.sk). Za osoby, które w dniu wyścigów nie osiągnęły 18 lat życia musi niniejszą zgodę poświadczyć jeden z rodziców lub opiekun.
 

- Bikemaraton odbywa się na własne ryzyko przy pełnym nasileniu ruchu drogowego.

- Trasa prowadzi obszarem chronionym, na niektórych odcinkach obowiązuje piąty, tj. najwyższy stopień ochrony, a więc należy się odpowiednio zachowywać tak w stosunku do otaczającej przyrody, jak również w stosunku do mieszkańców!

- Odpadki można wyrzucać wyłącznie w punktach bufetowych albo w wyznaczonym miejscu w okolicy startu i mety.

- Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego, poleceń policjantów, arbitrów i członków sztabu organizacyjnego.

- Organizator nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody zaistniałe uczestnikom i osobom towarzyszącym, jak również przez nich wyrządzone.

- Uczestnicy w wieku 14 lat i młodsi mogą startować tylko na trasie 19 km i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

- Za start uczestnika poniżej 17 roku życia odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy. Podczas prezentacji należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.

- Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy!

- Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie wyścigów w pobliżu trasy będą pracować fotografowie z serwisu fotograficznego partnera umownego: FaxCopy Pro, s.r.o., REGON: 47076178, którzy będą oferować zdjęcia za odpłatą. W związku z tym organizator imprezy sportowej po zakończeniu wyścigów prześle do wszystkich uczestników e-mail, zawierający odsyłacz odnośnie odbioru wykonanych zdjęć.

- Zgodę z informacjami ostrzegawczymi i z warunkami udziału w 20. roczniku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potwierdzasz wysyłając zgłoszenie! 


Dziękujemy za wyrozumiałość.