Technické podmienky Beh

štart : 14.10.2017, Súľovnámestie pri Kultúrnom dome

- 10.00 h. – 20 km / 950 m

- 10.40 h. – 13 km / 600 m

- 11.00 h. – 6,7 km / 200 m

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii!

Štarty Detského behu budú realizované medzi štartami veľkých trás !

 

prihlášky : Použite prosím náš internetový prihláškový systém. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovanýkeď zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslaniaUzávierka internetového prihláškového systému je 13.10.2017 o 16.00 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 - 21.00 hod. 

 

sobotunie je možná nová registrácia v prihláškovej databázeAk nechcete platiť štartovné dopredu, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém do termínu jeho uzávierkyštartovné (už najvyššiu hodnotu) si môžete zaplatiť až v sobotu ráno pred štartom!

Účastnícitrvalým pobytomobciach Súľov - Hradná a Jablonové majú nárok na 50% zľavu na štartovnom! V prihláškovom systéme si vyberte aktuálnu sumu pre danú trasu a zaplaťte 50% z nej.

 

štartovné:

 

20 km / 950 m

13 € / 350 CZK uhradené / prihlásení* do 15.09.2017 s darčekmi

16 € / 430 CZKuhradené / prihlásení* 16.09. - 11.10.2017 s darčekmi

19 € / 500 CZK prihlásení 12. - 13.10.2017 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 14.10.2017!

 

13 km / 600 m

11 € / 300 CZK uhradené / prihlásení* do 15.09.2017 s darčekmi

14 € / 380 CZKuhradené / prihlásení* 16.09. - 11.10.2017 s darčekmi

17 € / 450 CZK prihlásení 12. - 13.10.2017 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 14.10.2017!

 

6,7 km

8 € / 215 CZKuhradené / prihlásení* do 15.09.2017 s darčekmi

10 € / 270 CZKuhradené / prihlásení* 16.09. - 11.10.2017 s darčekmi

12 € / 320 CZK prihlásení 12. - 13.10.2017 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 14.10.2017!

 

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v EUR: 0301720001/5600, PRIMA banka, IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet v CZK: 1987103001/5500, Raiffeisenbank, IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platiapri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 3 € / 80 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 11.10.2017! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania behu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

 

pamätné tričko : Aj tento rok si môžete cez prihláškový systém objednať pamätné tričko3. ročníka INOV-8 Behu Súľovskými skalami. Tričko nie je zahrnuté v štartovnom. Jeho cena je 6 € / 160 CZK a platí sa vopred, samostatne, nie spolu so štartovným! Variabilný symbol platby použite prosím rovnaký ako pri štartovnom - DDMMRRRR.

 

štartovné obsahuje : gel a tyčinka NUTREND, športová osuška z mikrovlákien od značky GARMIN, štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie

 

prezentácia : Súľov, kultúrny dom: piatok 13.10.2017, 17.00 - 21.00 hod.

             vopred prihlásení: sobota 14.10.2017, 08.00 - 10.45 hod.

Prezentácia končí pre každú trasu 10 minút pred jej štartom! Ešte pred prezentáciou si v prihláškovom systéme prekontrolujte svoje údajeaj stav platby štartovného. V prípade chybyúdajoch sa prosím neprihlasujte druhý krát, ale kontaktujte nás cez e-mail: cyklotour @ cyklotour.sk. V prípade nezrovnalostiplatbe štartovného nás tiež kontaktujte e-mailom!

 

čip : Používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

 

občerstvenie : trasa: 20 km - 4x, 13 km - 3x, 6,7 km - 2x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánske rizoto a nápoje: pivo / nealko.

 

KATEGÓRIE :

TRASA 20 km

A20: muži do 39 rokov (1978 a mladší)

B20: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

C20: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

D20: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZF20: ženy do 34 rokov (1983 a mladšie)

ZG20: ženy 35 - 49 rokov (1982 - 1968)

ZH20: ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

 

TRASA 13 km

J13: juniori do 18 rokov (1999 a mladší)

A13: muži 19 - 39 rokov (1998 - 1978)

B13: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

C13: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

D13: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZJ13: juniorky do 18 rokov (1999 a mladšie)

ZF13: ženy 19 - 34 rokov (1998 - 1983)

ZG13: ženy 35 - 49 rokov (1982 - 1968)

ZH13: ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

 

TRASA 6,7 km

M7: chlapci do 14 rokov (2003 a mladší)

J7: juniori 15 - 18 rokov (2002 - 1999)

A7: muži 19 - 39 rokov (1998 - 1978)

B7: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

C7: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

D7: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZM7: dievčatá do 14 rokov (2003 a mladšie)

ZJ7: juniorky 15 - 18 rokov (2002 - 1999)

ZF7: ženy 19 - 34 rokov (1998 - 1983)

ZG7: ženy 35 - 49 rokov (1982 - 1968)

ZH7: ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)


upozornenia :

- Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.

- Trasa vedie chráneným územím, z veľkej časti aj v najvyššom 5. stupni ochranypreto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom.

- Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.

- Účastníci povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcovusporiadateľovpretekov sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.

- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

- Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 6,7 km a iba v sprievode dospelej osoby.

- Za štart účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 3. ročníku INOV-8 Behu Súľovskými skalami potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí štartovného čísla s čipom.


Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR SúľovARAVIS s.r.o.