Propozície Detskej Považskej cykloligy

1. kolo Detskej Považskej cykloligy 2017 - SÚĽOV 

 

Usporiadateľ: Občianske združenie SCK CYKLO TOUR Súľov, ARAVIS, s.r.o., Obec Súľov - Hradná

Kontakt: SCK CYKLO TOUR Súľov, Kotešová 541, 013 61 Kotešová, cyklotour (zavináč ) cyklotour.sk, +421/903/550411

Termín: sobota 20.05.2017

Miesto konania: Súľov (okr. Bytča)

Prihlášky: Prihláškový systém nájdete na www.mtbiker.sk

Prezentácia: Sobota 20.05.2017 od 08.00 do 10:30 hod., Koliba pod skalamiNezabudnite si priniesť aj kartičku poistenca dieťaťa.

Štartovné:   Pre všetky kategórie - 1 Euro 

V tomto roku sa Detská Považská cykloliga ponesie pod mottom „My deťom a deti deťom“. My dospelí pripravíme závod deťom, na ktorom si zašportujú a zabavia sa so svojimi kamarátmi. Symbolické štartovné 1 euro, ktoré deti zaplatia poputuje v celej výške v prospech združenia Deťom s rakovinou n.o. Za získané prostriedky budú zakúpené potrebné veci, ktoré prinesú radosť deťom v onkologickom centre. A tak deti svojím príspevkom prinesú radosť svojim rovesníkom, ktorí nemajú to šťastie takto si zašportovať.

 

Kategórie a trasy:

Dĺžka trás je informatívna!

V2 - Starší žiaci                 2004 - 2003           cca 7 km      35 minút         2 veľké okruhy (VO)

VD2 - Staršie žiačky          2004 - 2003           cca 7 km      35 minút         2 VO

V1 - Mladší žiaci                2006 - 2005           4,3 km         20 minút         1 VO

VD1 - Mladšie žiačky         2006 - 2005           4,3 km         20 minút         1 VO

M4 - Mini chlapci                2008 - 2007           2,9 km         16 minút         5 malých okruhov (MO)

MD4 - Mini dievčatá           2008 - 2007           2,9 km         16 minút         5 MO

M3 - Mili chlapci                 2010 - 2009           1,9 km         10 minút         3 MO

MD3 - Mili dievčatá            2010 - 2009           1,9 km         10 minút         3 MO

M1 - Mikro chlapci             2012 - 2011            600 m          4 minúty         1 malé kolo (MK)

MD1 - Mikro dievčatá         2012 - 2011           600 m          4 minúty         1 MK

B1 - Baby chlapci               2013 a mladší        100 m

BD1 - Baby dievčatá          2013 a mladšie      100 m

 

Štart: 11:00 hod., Súľov - lúka pod skalami

Ceny: Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Všetky štartujúce deti dostanú nejakú maškrtu a prekvapenie smiley

Tombola: Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Občerstvenie: cieli je zabezpečené občerstvenie: ovocie + voda. Teplé jedlo sa zakúpiť počas celého dňa v Kolibe pod skalami.

Upozornenia:

  • Detské cyklistické preteky sa uskutočnia za takmer každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu zázemia, zmenu trás, alebo úplné zrušenie pretekov
  • každé dieťa jazdí na cyklistických pretekoch dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
  • za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na riadne vyznačenom okruhu
  • na bezpečnosť detí, v mieste konania detských pretekov budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia
  • cyklistická prilba je povinná pre všetky deti počas celých detských pretekov
  • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatíDeti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že  v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie. Svoj súhlas vyjadruje zákonný zástupca podpisom prihlášky.


Organizátor detského podujatia si vyhradzuje právo zmeny programu.

prípade nejasností nás kontaktujte: cyklotour (zavináč) cyklotour.sk