Technické podmienky

štart : 24.06.2017, Súľovnámestie pri Kultúrnom dome, POZOR, zmena času štartov !

- 09.00 h. - 84 km / 3170 m   (Trasa hodnotená pre Slovenský pohár XCM, kategória muži)

- 09.15 h. - 60 km / 2380 m   (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória ženy)

- 10.25 h. - 35 km / 1350 m (prvá vlna)   (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

- 10.35 h. - 35 km / 1350 m (druhá vlna)   (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

- 11.00 h. - 19 km / 570 m     (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória kadeti/kadetky)

 

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii!

S ohľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sme na trase 35 km pristúpili k rozdeleniu štartov do 2 vĺn. Prvú vlnu odporúčame pre pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Druhá vlna je skôr pre bikerov pohodárov. Druhá vlna má obmedzený počet na 200 miest. Rozdelenie na 2 štarty Vám umožní plynulejší a bezpečnejší prejazd úvodnými kilometrami. Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné!

 

prihlášky : Použite prosím náš internetový prihláškový systém Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovanýkeď zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania! Uzávierka internetového prihláškového systému je 23.06.2017 o 16.00 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 - 21.00 hod. V sobotunie je možné sa prihlásiť ! Ak nechcete štartovné platiť vopred, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém vopred a štartovné (už najvyššiu sumusi môžete zaplatiť až v sobotu pred štartom.

 

štartovné:

84 km / 60 km 35 km

13 € / 350 CZKuhradené / prihlásení* do 01.06.2017 s darčekmi

17 € / 460 CZKuhradené / prihlásení* 02.06. - 16.06.2017 s darčekmi

21 € / 570 CZK prihlásení 17.06. - 23.06.2017 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 24.06.2017!

  

19 km

10 € / 270 CZKuhradené / prihlásení* do 01.06.2017 s darčekmi

14 € / 380 CZKuhradené / prihlásení* 02.06. - 16.06.2017 s darčekmi

18 € / 490 CZK prihlásení 17.06. - 23.06.2017 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 24.06.2017!

 

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v PRIMA banke (€), IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky môžu platiť vkladom, alebo prevodom na účet v Raiffeisenbank (CZK), IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platiapri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 21.06.2017! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania bikemaratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

 

štartovné obsahuje : darčeky - od značiek AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTARštartovné číslo, jednorazový elektronický čip, pitný režim NUTREND + RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie

 

prezentácia : Súľov, kultúrny dom: piatok 23.06.2017, 17.00 - 21.00 hod.

vopred prihlásení: sobota 24.06.2017, 07.30 - 10.30 hod.

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, kontaktujte nás okamžite e-mailom: cyklotour (@) cyklotour.sk a radšej si so sebou na prezentáciu prineste doklad o zaplatení štartovného !

 

čip: Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

 

občerstvenie : trasa84 km - 7x60 km - 5x35 km - 3x19 km - 1x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánske rizoto a nápoje: RAJEC KYSLÍK 0,75 l + pivo / KOFOLA.

 

KATEGÓRIE : 

TRASA 84 km / 3170 m

AB84: muži do 39 rokov (1978 a mladší)

C84: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

D84: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

E84: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

Z84: ženy bez rozdielu veku


TRASA 60 km / 2380 m

A60: muži do 29 rokov (1988 a mladší)

B60: muži 30 - 39 rokov (1987 - 1978)

C60: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

D60: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

E60: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZF60: ženy do 39 rokov (1978 a mladšie)

ZG60: ženy 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

ZH60: ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

 

TRASA 35 km / 1350 m

J35: juniori do 18 rokov (1999 a mladší

A35: muži 19 - 29 rokov (1998 - 1988)

B35: muži 30 - 39 rokov (1987 - 1978)

C35: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

D35: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

E35: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZJ35juniorky do 18 rokov (1999 a mladšie)

ZF35ženy 19 - 39 rokov (1998 - 1978)

ZG35ženy 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

ZH35ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

TIR35: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac...     bez bicykla :-))

 

TRASA 19 km / 570 m

M19: chlapci do 14 rokov (2003 a mladší)

J19: juniori 15 - 18 rokov (2002 - 1999)

A19: muži 19 - 29 rokov (1998 - 1988)

B19: muži 30 - 39 rokov (1987 - 1978)

C19: muži 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

D19: muži 50 - 59 rokov (1967 - 1958)

E19: muži 60 rokov a viac (1957 a starší)

ZM19: dievčatá do 14 rokov (2003 a mladšie)

ZJ19: juniorky 15 - 18 rokov (2002 - 1999)

ZF19: ženy 19 - 39 rokov (1998 - 1978)

ZG19: ženy 40 - 49 rokov (1977 - 1968)

ZH19: ženy 50 rokov a viac (1967 a staršie)

TIR19: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac...     bez bicykla :-))

  

upozornenia :

- Bikemaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie.

- Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochranypreto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom!

- Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.

- Účastníci povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.

- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

- Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 19 km a iba v sprievode dospelej osoby.

- Za štart účastníka vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !

- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie.

- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 19. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí štartovného čísla s čipom.

Ďakujeme za porozumenie.


SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná a ARAVIS, s.r.o.
 

Cyklotour