Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

Technické podmienky

štart : 12.10.2019, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome

– 10.00 h. – 17 km / 850 m
– 10.40 h. – 10,5 km / 500 m
– 11.00 h. – 6,7 km / 200 m

Štarty Detského behu budú realizované medzi štartmi veľkého behu cca od 10.05 hod.! Začíname najmladšími kategóriami.

 

prihlášky : Pre prihlásenie použite prosím náš internetový prihláškový systémhttps://prihlasky.cyklotour.sk/ Prihlasovací systém je spoločný pre veľký aj detský beh. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovaný až keď má štartovné zaplatené a zaznačené v prihláškovom systéme! Rozhodujúci je dátum prijatia platby na účte organizátora, nie dátum jej odoslania! Uzávierka internetového prihláškového systému je 11.10.2018 o 16.45 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete osobne v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 – 21.00 hod. V sobotu už nie je možná nová registrácia v prihláškovej databáze! Ak nechcete platiť štartovné dopredu, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém do termínu jeho uzávierky a štartovné (už najvyššiu hodnotu) si môžete zaplatiť až v sobotu ráno pred štartom!

V prípade naplnenia limitu 1000 štartujúcich na veľkom behu s uhradeným štartovným prihláškový systém uzavrieme ešte pred vyššie uvedeným dátumom!

Účastníci s trvalým pobytom v obciach Súľov – Hradná a Jablonové majú nárok na 50% zľavu na štartovnom!

 

štartovné :

17 km / 850 m

14 € / 370 CZK – uhradené / prihlásení* do 20.08.2019 s darčekmi

17 € / 450 CZK – uhradené / prihlásení* 21.08. – 08.10.2019 s darčekmi

20 € / 530 CZK – prihlásení 09. – 11.10.2019 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2019!

10,5 km / 500 m

12 € / 320 CZK – uhradené / prihlásení* do 20.08.2019 s darčekmi

15 € / 400 CZK – uhradené / prihlásení* 21.08. – 08.10.2019 s darčekmi

18 € / 480 CZK – prihlásení 09. – 11.10.2019 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2019!

6,7 km / 200 m

10 € / 260 CZK – uhradené / prihlásení* do 20.08.2019 s darčekmi

13 € / 340 CZK – uhradené / prihlásení* 21.08. – 08.10.2019 s darčekmi

16 € / 420 CZK – prihlásení 09. – 11.10.2019 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2019!

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v EUR: IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky majú možnosť platiť vkladom, alebo prevodom na účet v CZK: IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platia až pri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol na platbu štartovného použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( – storno poplatok 3 € / 80 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 09.10.2019! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania behu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu … ) sa štartovné nevracia!

 

štartovné obsahuje : gel a tyčinka NUTREND, čelenka od značky GARMIN, termix NIKA, pamätná finisherská medaila, štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie, účasť v tombole na základe štartovného čísla

 

prezentácia : Súľov, kultúrny dom: piatok 11.10.2019, 17.0021.00 hod.

vopred prihlásení: sobota 12.10.2019, 08.0010.45 hod., prezentácia na Detský beh končí o 9.45 hod !

 

čip : Používame jednorazové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje sú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

 

občerstvenie : trasa: 17 km3x, 10,5 km2x, 6,7 km1x

V cieli na Vás čaká mäsové, alebo vegetariánske rizoto a nápoje: pivo a nealko pivo STAROPRAMEN / PEPSI COLA a MIRINDA.

 

kategórie:

TRASA 17 km / 850 m
A17: muži do 29 rokov (1990 a mladší)

B17: muži 30 – 39 rokov (1989 – 1980)

C17: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970)

D17: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960)

E17: muži 60 rokov a viac (1959 a starší)

ZF17: ženy do 34 rokov (1985 a mladšie)

ZG17: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970)

ZH17: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie)

TRASA 10,5 km / 500 m
J10: juniori do 18 rokov (2001 a mladší)

A10: muži 19 – 29 rokov (2000 – 1990)

B10: muži 30 – 39 rokov (1989 – 1980)

C10: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970)

D10: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960)

E10: muži 60 rokov a viac (1959 a starší)

ZF10: ženy do 34 rokov (1985 a mladšie)

ZG10: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970)

ZH10: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie)

TRASA 6,7 km / 200 m

M7: chlapci do 14 rokov (2005 a mladší)

J7: juniori 15 – 18 rokov (2004 – 2001)

A7: muži 19 – 39 rokov (2000 – 1980)

B7: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970)

C7: muži 50 – 59 rokov (1969 – 1960)

D7: muži 60 rokov a viac (1959 a starší)

ZM7: dievčatá do 14 rokov (2005 a mladšie)

ZJ7: juniorky 15 – 18 rokov (2004 – 2001)

ZF7: ženy 19 – 34 rokov (2000 – 1985)

ZG7: ženy 35 – 49 rokov (1984 – 1970)

ZH7: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie)

 

štartovné – DETSKÝ BEH : symbolické štartovné 1 € sa platí pri prevzatí čísla na prezentácii. V štartovnom je: pamätná medailačelenka od značky GARMIN, termix NIKA, štartovné číslo s čipom, občerstvenie (ovocie, doboška, džúsik), teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie. Účastníci Detského behu nie sú zaradení do tomboly!

 

kategórie – DETSKÝ BEH

Dĺžka trás je približná!

MD1 – Baby dievčatá  (2015 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov

M1 – Baby chlapci  (2015 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov

MD2 – Mikro dievčatá  (2014 – 2013) – trať 100 m 

M2 – Mikro chlapci  (2014 – 2013) – trať 100 m

MD3 – Mili dievčatá  (2012 – 2011) – trať 200 m

M3 – Mili chlapci  (2012 – 2011) – trať 200 m

MD4 – Mini dievčatá  (2010 – 2009) – trať 400 m

M4 – Mini chlapci  (2010 – 2009) – trať 400 m

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že GARMIN Behu Súľovskými skalami sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil/-a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour @ cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.

UPOZORNENIA :

– Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom!

– Vyhadzovanie odpadu mimo občerstvovacích staníc a iných na to určených miest a prejavy nešportového správania budú riešené diskvalifikáciou účastníka podujatia !

– Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

– Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať na veľkom behu len na trase 6,7 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

– Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 5. ročníku GARMIN Behu Súľovskými skalami potvrdíte odoslaním prihlášky cez internetový prihláškový systém, či registráciou na prezentácii. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami na štarte 12.10.2019 v Súľove.