Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

GARMIN Beh Súľovskými skalami v tomto roku nakoniec bohužiaľ nebude…

Vážení športoví priatelia,

po sérii jednaní v posledných dňoch, na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Žiline, na Obecnom úrade v Súľove, s kľúčovými partnermi GARMIN Behu Súľovskými skalami a po internom jednaní organizačného tímu sme dospeli k záveru, ktorý nás neteší a určite nepoteší ani Vás. GARMIN Beh Súľovské skaly v tomto roku žiaľ nebude možné zorganizovať. Aktuálny vývoj situácie s COVID-19 na Slovensku, či v susedných Čechách, odkiaľ je niekoľko bežcov prihlásených, ale hlavne špecifické podmienky organizačného areálu v úplnom centre obce Súľov – Hradná neumožňujú dodržanie potrebných bezpečnostných a hygienických opatrení pre také množstvo ľudí, aké sa má podujatia zúčastniť. Hlavnými problémami sú ranná prezentácia a hromadné stretnutie účastníkov v cieli. Tá úžasná atmosféra z minulých ročníkov v centre podujatia, na ktorú sa všetci tešíme, by vďaka doslovnému vyháňaniu ľudí z areálu chýbala…

V takomto prípade je na prvom mieste zodpovednosť. Nesieme ju na svojich pleciach za Vás účastníkov, za celý náš organizačný tím a samozrejme myslíme aj na obyvateľov Súľova. Nech už je situácia a dianie okolo COVID-19 vnímané akokoľvek, kroky nasledujúce po zistení ochorenia čo i len u jedného zo zúčastnených ovplyvnia na pekných pár dní všetkých ostatných ľudí, ktorí sa tu pohybovali, vrátane rodinných príslušníkov, ktorí tu ani nemuseli byť a s vysokou pravdepodobnosťou aj kolegov v práci a deti v škole. Ani niekoľkomesačná príprava podujatia nestojí za to, aby sme, Vy aj my, podstúpili riziko takéhoto zásahu do života a tiež aby na to doplatilo samotné podujatie. Jeden športový nekrológ sme už písali…

Šport je pre Vás aj pre nás dôležitý a patrí medzi naše obľúbené aktivity. V ňom problém nie je. No vysoká koncentrácia ľudí z rôznych kútov krajiny a aj zo zahraničia na jednom malom, aj keď nádhernom mieste, nie je však teraz žiaduca. Preto pre Vás s našimi partnermi pripravujeme virtuálnu verziu behu v Súľovských vrchoch. Podrobnosti, propozície a aj obdobie, v ktorom sa bude možné tejto aktivity zúčastniť, zverejníme po 22.09.2020

Začiatkom budúceho týždňa pošleme všetkým registrovaným účastníkom so zaplateným štartovným na 6. ročník GARMIN Behu Súľovskými skalami informáciu o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Mrzí nás to viac než si myslíte. Pevne však veríme, že nám aj v budúcich rokoch zachováte svoju priazeň. Ďakujeme za porozumenie.

Slovenský cykloklub CYKLO TOUR Súľov – Hradná