Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

Technické podmienky

štart : 10.10.2020, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome

– 10.00 h. – 17 km / 850 m
– 10.45 h. – 10,5 km / 500 m
– 11.05 h. – 6,7 km / 200 m

Štarty Detského behu budú realizované medzi štartmi veľkého behu cca od 10.05 hod.! POZOR, začíname najstaršími kategóriami! Je to z dôvodu, aby mali najmenšie deti najviac času na prezentáciu a zároveň najmenej čakali na vyhlásenie výsledkov.

prihlášky : Použite prosím náš internetový prihláškový systém Účastník je za kompletne prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné v správnej výške a má ho zaznačené v prihláškovom systéme! Rozhodujúci je dátum prijatia platby na účte organizátora, nie dátum jej odoslania! Suma štartovného nezávisí od dátumu registrácie v prihláškovom systéme, ale od dátumu úhrady štartovného!

V prípade naplnenia limitu 1000 bežcov s uhradeným štartovným bude prihláškový systém uzavretý predčasne a ďalšie nové prihlášky ani úhrady štartovného už nebudú možné ! Upozorňujeme na to, že skorá registrácia cez prihláškový systém bez úhrady štartovného nezaručuje účasť na podujatí! Odporúčame Vám sledovať aktuálne informácie na našom webe a FB. V minulom roku sa limit 1000 ľudí naplnil pár dní pred pretekmi!

V prípade nenaplnenia účastníckeho limitu 1000 štartujúcich bude uzávierka internetového prihláškového systému 09.10.2020 o 16.30 hod. V tomto prípade je potom možné prihlásiť sa aj osobne v tento deň (v piatok 09.10.2020) na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 – 21.00 hod. V sobotu 10.10.2020 už nie je možná nová registrácia v prihláškovej databáze!!! Nezaplatené štartovné (už najvyššiu hodnotu) si môžete zaplatiť v piatok aj v sobotu pred štartom osobne na prezentácii! Pripomíname ešte raz, že toto platí len v prípade nenaplnenia limitu účasti !!! Ďakujeme za porozumenie.

štartovné:

17 km / 850 m 

18 € / 450 CZK – uhradené do 31.08.2020 s darčekmi

22 € / 550 CZK – uhradené 01.09. – 05.10.2020 s darčekmi

26 € / 650 CZK – prihlásení 06.10. – 09.10.2020 s darčekmi

10,5 km / 500 m

16 € / 400 CZK – uhradené do 31.08.2020 s darčekmi

20 € / 500 CZK – uhradené 01.09. – 05.10.2020 s darčekmi

24 € / 600 CZK – prihlásení 06.10. – 09.10.2020 s darčekmi

6,7 km / 200 m

15 € / 380 CZK – uhradené do 31.08.2020 s darčekmi

19 € / 480 CZK – uhradené 01.09. – 05.10.2020 s darčekmi

23 € / 580 CZK – prihlásení 06.10. – 09.10.2020 s darčekmi

  1. Slovenský účet na bankový prevod či osobný vklad v EUR: IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !
  2. Český účet na bankový prevod či osobný vklad v CZK: IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

Účastníci s trvalým pobytom v obciach Súľov, Hradná a Jablonové majú nárok na 50 % zľavu na štartovnom.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( – storno poplatok 3 € / 80 CZK ) vraciame len na základe písomného ospravedlnenia sa do 07.10.2020, 22.00 hod.! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! Zmena trasy bude od 07.10.2020 spoplatnená sumou 5 € / 130 CZK + zohľadní sa rozdiel hodnôt štartovného.

V prípade neorganizovania behu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia (nie COVID-19), ohrozenie bezpečnosti štátu … ) sa štartovné nevracia!

COVID – 19: V prípade neuskutočnenia GARMIN Behu Súľovskými skalami z dôvodu bezpečnostných a hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, za ktoré nenesieme zodpovednosť a nevieme ich ovplyvniť, Vám po Vašom písomnom vyžiadaní ponúkame vrátenie štartovného s manipulačným poplatkom 5 € / 130 CZK, alebo presun štartovného na rok 2021, zníženého o rovnaký manipulačný poplatok. Poplatok súvisí s nevyhnutnými už vynaloženými organizačnými výdajmi ! Pevne ale veríme, že k tomuto nedôjde. Zrušenie podujatia v poslednom týždni pred štartom by totiž malo fatálne následky na jeho pokračovanie v budúcnosti. Sme v tom spolu. Ďakujeme za porozumenie.

štartovné obsahuje : multifunkčná šatka GARMIN, gel a tyčinka NUTREND, termix NIKA, masážny prostriedok ALPA (nové),  pamätná finisherská medaila, štartovné číslo s jednorazovým elektronickým čipom, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie, účasť v tombole na základe štartovného čísla

prezentácia : Súľov, kultúrny dom:  piatok 09.10.2020, 17.0021.00 hod.

sobota 10.10.2020, 08.0010.50 hod.

čip: Používame jednorazové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje sú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

oficiálny suvenír: Pamätné tričko GARMIN Behu Súľovskými skalami je opäť overený Alexfox Ellegance pre dámy a Alexfox Classic pre pánov. V ponuke sú aj detské veľkosti. Cena tričiek je 7 € / 180 CZK. Upozorňujeme Vás na termín uzávierky objednávky a platby tričiek – 30.09.2020 ! V tomto termíne ich objednávame. Tričko sa objednáva cez prihláškový systém a po novom sa platí jednou sumou naraz so štartovným so štandardným variabilným symbolom – dátum narodenia (DDMMRRRR). Ak platíte so štartovným aj tričko, do poznámky platby uveďte prosím „štartovné a tričko“. Ďakujeme za porozumenie.

občerstvenie : trasa: 17 km3x, 10,5 km2x, 6,7 km1x

Jedlo na lístok je vzhľadom na opatrenia pre COVID-19 zatiaľ v riešení, ale na výber bude vegetariánska aj mäsitá verzia. Na pitie máte možnosť výberu: alko aj nealko pivo STAROPRAMEN / nealko nápoj. Forma výdaja nápojov bude tiež upresnená.

KATEGÓRIE :

TRASA 17 km

A17: muži do 29 rokov (1991 a mladší)

B17: muži 30 – 39 rokov (1990 – 1981)

C17: muži 40 – 49 rokov (1980 – 1971)

D17: muži 50 – 59 rokov (1970 – 1961)

E17: muži 60 rokov a viac (1960 a starší)

ZF17: ženy do 34 rokov (1986 a mladšie)

ZG17: ženy 35 – 49 rokov (1985 – 1971)

ZH17: ženy 50 rokov a viac (1970 a staršie)

TRASA 10,5 km

J10: juniori do 18 rokov (2002 a mladší)

A10: muži 19 – 29 rokov (2001 – 1991)

B10: muži 30 – 39 rokov (1990 – 1981)

C10: muži 40 – 49 rokov (1980 – 1971)

D10: muži 50 – 59 rokov (1970 – 1961)

E10: muži 60 rokov a viac (1960 a starší)

ZF10: ženy do 34 rokov (1986 a mladšie)

ZG10: ženy 35 – 49 rokov (1985 – 1971)

ZH10: ženy 50 rokov a viac (1970 a staršie)

TRASA 6,7 km

M7: chlapci do 14 rokov (2006 a mladší)

J7: juniori 15 – 18 rokov (2005 – 2002)

A7: muži 19 – 39 rokov (2001 – 1981)

B7: muži 40 – 49 rokov (1980 – 1971)

C7: muži 50 – 59 rokov (1970 – 1961)

D7: muži 60 rokov a viac (1960 a starší)

ZM7: dievčatá do 14 rokov (2006 a mladšie)

ZJ7: juniorky 15 – 18 rokov (2005 – 2002)

ZF7: ženy 19 – 34 rokov (2001 – 1986)

ZG7: ženy 35 – 49 rokov (1985 – 1971)

ZH7: ženy 50 rokov a viac (1970 a staršie)

 

DETSKÝ BEH : symbolické štartovné 2 € sa platí pri prevzatí čísla na prezentácii. V štartovnom je: multifunkčná šatka GARMIN, tyčinka NUTREND, termix NIKA, pamätná detská finisherská medaila, štartovné číslo s jednorazovým elektronickým čipom, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie. Účastníci Detského behu nie sú zaradení do tomboly! Ak máte záujem o pamätné tričko pre svoje dieťa, objednajte si ho prosím cez detský prihláškový systém ! Platí sa vopred na vyššie uvedené čísla účtov a ako VS platby použite dátum narodenia svojho dieťaťa (DDMMRRRR). Cena tričiek je 7 € / 180 CZK. Upozorňujeme Vás na termín uzávierky objednávky a platby tričiek – 30.09.2020 ! V tomto termíne ich objednávame.

KATEGÓRIE – DETSKÉ PRETEKY

Dĺžka trás je približná!

MD1 – Baby dievčatá  (2016 a mladšie) – trať 50 m v sprievode rodičov

M1 – Baby chlapci  (2016 a mladší) – trať 50 m v sprievode rodičov

MD2 – Mikro dievčatá  (2015 – 2014) – trať 100 m

M2 – Mikro chlapci  (2015 – 2014) – trať 100 m

MD3 – Mili dievčatá  (2013 – 2012) – trať 200 m

M3 – Mili chlapci  (2013 – 2012) – trať 200 m

MD4 – Mini dievčatá  (2011 – 2010) – trať 400 m

M4 – Mini chlapci  (2011 – 2010) – trať 400 m

MD5 – Mini dievčatá  (2009 – 2008) – trať 400 m    – nová kategória

M5 – Mini chlapci  (2009 – 2008) – trať 400 m         – nová kategória

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že GARMIN Behu Súľovskými skalami sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour @ cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.

 

UPOZORNENIA:

– Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom! Vyhadzovanie odpadu mimo občerstvovacích staníc a iných na to určených miest bude riešené diskvalifikáciou!

– Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

– Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 6,7 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

– Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 6. ročníku GARMIN Behu Súľovskými skalami potvrdíte odoslaním prihlášky cez internetový prihláškový systém, či registráciou na prezentácii.

Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR Súľov a ARAVIS s.r.o.