Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

Technické podmienky

štart : 12.10.2024, Súľov – námestie pri Kultúrnom dome

– 10.00 h. – 17 km / 850 m
– 10.45 h. – 10,5 km / 500 m
– 11.15 h. – 6,7 km / 200 m

Štarty Detského behu budú realizované medzi štartami trás veľkého behu. Začíname o 10.05 hod. najstaršími deťmi. Časy štartov sú určené pevne a nájdete ich v texte pri jednotlivých detských kategóriách! Odporúčame Vám byť s deťmi v blízkosti štartového oblúka minimálne 10 minút pred štartom Vašej kategórie a sledovať výzvy moderátorov. Ďakujeme za porozumenie.

prihlášky : Internetové prihláškové formuláre na veľký aj detský beh zverejníme 11.04.2024 vo večerných hodinách. Účastník je za kompletne prihláseného považovaný až keď má zaplatené štartovné v správnej výške a má ho zaznačené v prihláškovom systéme! Rozhodujúci je dátum prijatia platby na účte organizátora, nie dátum jej odoslania! Suma štartovného nezávisí od dátumu registrácie v prihláškovom systéme, ale od dátumu úhrady štartovného! Štartovné na Detský beh je pre všetky deti bezplatné. Limity účasti sme upravili na 1100 bežcov na veľký beh a 400 detí na Detský beh !

V prípade naplnenia limitu 1100 bežcov s uhradeným štartovným na veľkom behu bude prihláškový systém uzavretý predčasne a ďalšie nové prihlášky už nebudú možné ! Zaregistrovaní bežci, ktorých platby ešte prišli po naplnení limitu, budú tak ako v minulom roku zaradení do zoznamu náhradníkov na štart.  Upozorňujeme na to, že skorá registrácia cez prihláškový systém bez úhrady štartovného nezaručuje účasť na podujatí! Odporúčame Vám sledovať aktuálne informácie na našom webe a FB.

V prípade nenaplnenia účastníckeho limitu 1100 štartujúcich bude uzávierka internetového prihláškového systému 11.10.2024 o 16.30 hod. V tomto prípade je potom možné prihlásiť sa aj osobne v tento deň (v piatok 11.10.2024) na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 – 21.00 hod. V sobotu 12.10.2024 už nie je možná nová registrácia v prihláškovej databáze!!! Nezaplatené štartovné (už najvyššiu hodnotu) si môžete zaplatiť v piatok aj v sobotu pred štartom osobne na prezentácii! Pripomíname ešte raz, že toto platí len v prípade nenaplnenia limitu účasti !!! Ďakujeme za porozumenie.

štartovné:

17 km / 850 m 

24 € / 600 CZK – registrácia v databáze + úhrada do 06.09.2024, s darčekmi

28 € / 700 CZK – registrácia v databáze + úhrada 07.09. – 07.10.2024, s darčekmi

32 € / 800 CZK – registrácia v databáze 08.- 11.10.2024, úhrada pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2024, s darčekmi

10,5 km / 500 m

22 € / 550 CZK – registrácia v databáze + úhrada do 06.09.2024, s darčekmi

26 € / 650 CZK – registrácia v databáze + úhrada 07.09. – 07.10.2024, s darčekmi

30 € / 750 CZK – registrácia v databáze 08.- 11.10.2024, úhrada pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2024, s darčekmi

6,7 km / 200 m

21 € / 525 CZK – registrácia v databáze + úhrada do 06.09.2024, s darčekmi

25 € / 625 CZK – registrácia v databáze + úhrada 07.09. – 07.10.2024, s darčekmi

29 € / 725 CZK – registrácia v databáze 08.- 11.10.2024, úhrada pri prezentácii aj v sobotu 12.10.2024, s darčekmi

  1. Slovenský účet na bankový prevod či osobný vklad v EUR: IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !
  2. Český účet na bankový prevod či osobný vklad v CZK: IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

Účastníci s trvalým pobytom v obciach Súľov, Hradná a Jablonové majú nárok na 50 % zľavu na štartovnom.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( – storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame len na základe písomného ospravedlnenia sa do 09.10.2024, 22.00 hod.! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! Zmena trasy bude od 09.10.2024 spoplatnená sumou 5 € / 130 CZK + zohľadní sa rozdiel hodnôt štartovného.

V prípade neorganizovania behu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu … ) sa štartovné nevracia!

štartovné obsahuje : bežecká čiapka GARMIN, NUTREND CARBO SNACK GEL, NUTREND MAGNESIUM, termix NIKA, plechovka piva STAROPRAMEN alebo nealko COOL, magazín BEHÁME.SK (trasy 17 km a 10,5 km), pamätná finisherská medaila, štartovné číslo s jednorazovým elektronickým čipom, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie, účasť v tombole na základe štartovného čísla

prezentácia : Súľov, kultúrny dom:  piatok 11.10.2024, 17.0021.00 hod.

sobota 12.10.2024, 08.0011.00 hod.

Prezentácia pre jednotlivé trasy končí 15 minút pred ich štartom! Platí to aj pre Detský beh.

čip: Používame jednorazové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje sú súčasťou štartovného čísla veľkého behu. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

občerstvovacie stanice na trasách veľkého behu : trasa: 17 km3x, 10,5 km2x, 6,7 km1x

Výdaj jedla na lístok pre účastníkov veľkého behu – Základná škola Súľov – Hradná

Výdaj nápojov na lístok pre účastníkov veľkého behu + predaj jedla a nápojov pre verejnosť – cateringová zóna pri Kultúrnom dome

oficiálny suvenír: Pamätné tričká GARMIN Behu Súľovskými skalami sú po novom od značky MALFINI, model BASIC. Po prvý krát máme rozdielne farby pre ženy a mužov. Rovnaká farebnosť platí aj u detí. Cena tričiek ostáva 7 € / 180 CZK. Upozorňujeme Vás na termín uzávierky objednávky a platby tričiek – 01.10.2024 ! V tomto termíne ich objednávame. Tričko sa objednáva cez prihláškový systém a platí sa jednou sumou naraz so štartovným so štandardným variabilným symbolom – dátum narodenia (DDMMRRRR). Ak platíte so štartovným aj tričko, do poznámky platby uveďte prosím „štartovné a tričko“. Detské veľkosti sa objednávajú cez detský prihláškový systém. Úhradu trička Vášho dieťaťa (7 € / 180 CZK) si v ňom budete môcť overiť. Ďakujeme za porozumenie.

KATEGÓRIE :

TRASA 17 km

A17: muži do 29 rokov (1995 a mladší)

B17: muži 30 – 39 rokov (1994 – 1985)

C17: muži 40 – 49 rokov (1984 – 1975)

D17: muži 50 – 59 rokov (1974 – 1965)

E17: muži 60 rokov a viac (1964 a starší)

ZF17: ženy do 34 rokov (1990 a mladšie)

ZG17: ženy 35 – 49 rokov (1989 – 1975)

ZH17: ženy 50 rokov a viac (1974 a staršie)

TRASA 10,5 km

J10: juniori do 18 rokov (2006 a mladší)

A10: muži 19 – 29 rokov (2005 – 1995)

B10: muži 30 – 39 rokov (1994 – 1985)

C10: muži 40 – 49 rokov (1984 – 1975)

D10: muži 50 – 59 rokov (1974 – 1965)

E10: muži 60 rokov a viac (1964 a starší)

ZF10: ženy do 34 rokov (1990 a mladšie)

ZG10: ženy 35 – 49 rokov (1989 – 1975)

ZH10: ženy 50 rokov a viac (1974 a staršie)

TRASA 6,7 km

M7: chlapci do 14 rokov (2010 a mladší)

J7: juniori 15 – 18 rokov (2009 – 2006)

A7: muži 19 – 39 rokov (2005 – 1985)

B7: muži 40 – 49 rokov (1984 – 1975)

C7: muži 50 – 59 rokov (1974 – 1965)

D7: muži 60 rokov a viac (1964 a starší)

ZM7: dievčatá do 14 rokov (2010 a mladšie)

ZJ7: juniorky 15 – 18 rokov (2009 – 2006)

ZF7: ženy 19 – 34 rokov (2005 – 1990)

ZG7: ženy 35 – 49 rokov (1989 – 1975)

ZH7: ženy 50 rokov a viac (1974 a staršie)

 

DETSKÝ BEH : Štartovné je pre všetky deti bezplatné!

Detské štartovné obsahuje: darček GARMIN, termix NIKA, pamätnú detskú finisherskú medailu, štartovné číslo s jednorazovým elektronickým čipom, teplé sprchy a zdravotnícke zabezpečenie. Účastníci Detského behu nie sú zaradení do tomboly! Ak máte záujem o pamätné tričko pre svoje dieťa, objednajte si ho prosím cez detský prihláškový systém ! Platí sa vopred na vyššie uvedené čísla účtov a ako VS platby použite dátum narodenia svojho dieťaťa (DDMMRRRR). Cena tričiek je 7 € / 180 CZK. Upozorňujeme Vás na termín uzávierky objednávky a platby tričiek – 01.10.2024 ! V tomto termíne ich objednávame.

KATEGÓRIE – DETSKÝ BEH

Od tohto ročníka radíme deti do nových vekových kategórií! Dĺžka trás je približná. Kategórie M6, MD6, M5, MD5, M4MD4 štartujú pod oblúkom GARMIN, ktorý je zároveň aj cieľom všetkých trás. Ostatné deti štartujú z cieľového koridoru 50, 100 a 150 metrov od oblúka GARMIN. Najmladšie deti (M1MD1) môžu bežať v sprievode rodičov. Časy štartov sú určené pevne a nájdete ich pri jednotlivých detských kategóriách! Odporúčame Vám byť s deťmi v blízkosti štartového oblúka minimálne 10 minút pred štartom Vašej kategórie a sledovať výzvy moderátorov. Dĺžky trás sú uvedené orientačne. Ďakujeme za porozumenie.

MD1 – dievčatá  (2021 a mladšie) – trať 50 m         čas štartu: 11.05 hod.

M1 – chlapci  (2021 a mladší) – trať 50 m               čas štartu: 11.00 hod.

MD2 – dievčatá  (2020 – 2019) – trať 100 m            čas štartu: 10.55 hod.

M2 – chlapci  (2020 – 2019) – trať 100 m                 čas štartu: 10.50 hod.

MD3 – dievčatá  (2018 – 2017) – trať 150 m            čas štartu: 10.35 hod.

M3 – chlapci  (2018 – 2017) – trať 150 m                 čas štartu: 10.30 hod.

MD4 – dievčatá  (2016 – 2015) – trať 400 m            čas štartu: 10.25 hod.

M4 – chlapci  (2016 – 2015) – trať 400 m                 čas štartu: 10.20 hod.

MD5 – dievčatá  (2014 – 2013) – trať 800 m            čas štartu: 10.12 hod.

M5 – chlapci  (2014 – 2013) – trať 800 m                 čas štartu: 10.05 hod.

MD6 – dievčatá  (2012 – 2011) – trať 800 m            čas štartu: 10.12 hod.

M6 – chlapci  (2012 – 2011) – trať 800 m                 čas štartu: 10.05 hod.

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že GARMIN Behu Súľovskými skalami sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil/-a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour @ cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca.

 

UPOZORNENIA:

Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom! Vyhadzovanie odpadu mimo občerstvovacích staníc a iných na to určených miest bude riešené diskvalifikáciou!

– Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

– Beh so psom nie je povolený.

– Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 6,7 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

– Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 8. ročníku GARMIN Behu Súľovskými skalami potvrdíte odoslaním prihlášky cez internetový prihláškový systém, či registráciou na prezentácii.

Ďakujeme za porozumenie.
SCK CYKLO TOUR Súľov a ARAVIS s.r.o.