Organizátor Detských cyklistických pretekov

TEL:          +421 903 550 411

E-MAIL: cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA: Kotešová č. 541, 013 61

Propozície DPCL 2019 Súľov

5. kolo Detskej Považskej cykloligy 2019 – SÚĽOV nedeľa 30.06.2019

Hlavný organizátor: Občianske združenie SpektrumSZ, Prosné 172, 018 01 Udiča, stefan (zavinac) zilovec.sk, +421/903/539669

Lokálny organizátor: SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná, Kotešová 541, 013 61 Kotešová, cyklotour(zavináč ) cyklotour.sk, +421/903/550411

Miesto konania: Súľov, okres Bytča, Lúka pri Kolibe pod skalami

Prezentácia: Nedeľa 30.06.2019 od 08.00 hod. do 09:30 hod., Koliba pod skalami, Súľov,

Nezabudnite si priniesť aj kartičku poistenca dieťaťa.

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kysuce

Štartovné: Pre všetky kategórie – 1 €

Aj v tomto roku sa Detská Považská cykloliga ponesie pod mottom „My deťom a deti deťom“. My dospelí pripravíme preteky deťom, na ktorých si zašportujú a zabavia sa so svojimi kamarátmi. Symbolické štartovné 1 € poputuje v celej vyzbieranej výške v prospech Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Za získané prostriedky budú zakúpené potrebné veci, ktoré prinesú radosť deťom v nemocnici. A tak deti svojím príspevkom prinesú radosť svojim rovesníkom, ktorí nemajú to šťastie takto si zašportovať.

Kategórie a trasy: Na DPCL je dĺžka preteku určená predpísaným časom + 1 kolo. Časomiera začína plynúť v okamihu štartu a po uplynutí predpísaného času všetci pretekári počnúc pretekárom na priebežnej prvej pozícií vchádzajú do posledného kola. Nájazd do tohto kola je pretekárom oznamovaný zvukovým znamením (zvonením alebo trúbením). Počet kôl nie je vopred známy, a teda ho nie je možné oznámiť na štarte. Organizátor je povinný pred každým štartom oznámiť pretekárom dĺžku predpísaného času daného štartu. Organizátor je povinný zabezpečiť ukazovateľ času pri prejazde cieľom (minimálne s presnosťou na minúty). Organizátor má možnosť ukončiť časomieru skôr a začať zvoniť do posledného kola, a to v prípade že to okolnosti vyžadujú (nájazd prvého pretekára do posledného kolo tesne pred ukončením časomiery, neočakávané zmeny poveternostných podmienok a iné zmeny na trati). Organizátor musí túto zmenu konzultovať s hlavným rozhodcom a členom organizačného výboru DPCL, a má právo preteky skrátiť maximálne o 1 minútu. Organizátor je povinný túto zmenu spraviť minimálne 5s pred prejazdom priebežne prvého pretekára, pričom je povinný priebežne prvému pretekárovi oznámiť nájazd do posledného kola zvukovým znamením. Predpísaný čas je pre jednotlivé kategórie nasledovný:

V2 – Starší žiaci 2006 – 2005 20 minút
VD2 – Staršie žiačky 2006 – 2005 18 minút
V1 – Mladší žiaci 2008 – 2007 16 minút
VD1 – Mladšie žiačky 2008 – 2007 14 minút
M4 – Mini chlapci 2010 – 2009 12 minút
MD4 – Mini dievčatá 2010 – 2009 10 minút
M3 – Mili chlapci 2012 – 2011 8 minút
MD3 – Mili dievčatá 2012 – 2011 7 minút
M1 – Mikro chlapci 2014 – 2013 4 minúty
MD1 – Mikro dievčatá 2014 – 2013 3 minúty
B1 – Baby chlapci 2015 a mladší 150 m
BD1 – Baby dievčatá 2015 a mladšie 150 m

Štart: 10:00 hod., Súľov – lúka pod skalami
Ceny: Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Všetky štartujúce deti dostanú tyčinku Max Sport a účastnícku medailu 🙂
Občerstvenie: Teplé jedlo sa dá zakúpiť počas celého dňa v Kolibe pod skalami.
Upozornenia:
• Detské cyklistické preteky sa uskutočnia za takmer každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu zázemia, zmenu trás, alebo úplné zrušenie pretekov
• každé dieťa jazdí na cyklistických pretekoch dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
• za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na riadne vyznačenom okruhu
• na bezpečnosť detí, v mieste konania detských pretekov budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia
• cyklistická prilba je povinná pre všetky deti počas celých detských pretekov
• zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa
• v kategórii BABY môžu deti pretekať aj na odrážadlách, trojkolkách a kolobežkách
Usporiadateľ, ako aj všetky organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú účastníkom výslovne každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonní zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou, utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom, alebo ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zvereného do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Ing. Slavomír Strečanský, v. r.                      Štefan Žilovec, v. r.