Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

Dôležité info o prihlasovaní a finisherské medaile

Začíname so sériou príspevkov s predstavovaním cien pre víťazov, v tombole a tiež aj finisherských medailí pre všetkých účastníkov, ktorí dobehnú do cieľa 6. ročníka GARMIN Behu Súľovskými skalami. Ešte predtým však prinášame aktuálne informácie ku prihlasovaniu.

Z 1129 zaregistrovaných bežcov stále nemá štartovné kompletne uhradené 355 športovcov. Z toho je až 212 športovcov, ktorí sa registrovali na podujatie ešte v roku 2020! V poslednom statuse sme opätovne informovali o termíne 23.09.2022, do ktorého bolo potrebné potvrdiť účasť na tohtoročnom podujatí zaslaním platby štartovného alebo doplatku. V utorok budú spárované posledné takéto platby a športovci s nedoplateným štartovným budú vyradení zo štartovej listiny. Viď info v statuse z 19.09.2022.

PRIHLASOVANIE JE STÁLE OTVORENÉ! Odhadujeme ďalších cca 100 voľných miest v štartovej listine! Tak neváhajte a hláste sa 😉

A teraz by sme Vám radi ako prvé z cien prezentovali finisherské medaile pre účastníkov veľkého aj Detského behu, ktoré dostanú všetci športovci po dobehnutí do cieľa. Kovové medaile pre účastníkov veľkého behu majú pôvod v Juhoafrickej republike. Zlaté, strieborné a bronzové medaile dostanú samozrejme bežci na stupňoch víťazov. Detské medaile sú gravírované drevené. Pevne veríme, že sa Vám budú páčiť. Predstavovanie cien pre víťazov od partnerov GARMIN Behu Súľovskými skalami prinesieme v stredu 28.09.2022 a tombolu predstavíme v piatok 30.09.2022. Sledujte nás naďalej.