Organizátor GARMIN Behu Súľovskými skalami

TEL:             +421 903 550 411

E-MAIL:        cyklotour(at)cyklotour.sk

ADRESA:     Kotešová č. 541, 013 61

Prihlasovanie na Detský beh je ukončené!!!

Vážení športoví priatelia,

už o necelé 3 týždne je tu štart 7. ročníka GARMIN Behu Súľovskými skalami – 07.10.2023. Na úvod jedna dôležitá informácia. Prihlasovanie na Detský beh je ukončené!!! V databáze máme registrovaných 276 detí. Keďže vôbec prvý krát došlo ku tesnému priblíženiu k naplneniu limitu 300 detí, rozhodli sme v ponechať posledné voľné miesta deťom zo Súľova, Hradnej a Jablonového. Tunajší rodičia väčšinou prihlasovali svoje deti až na prezentácii, čo by už teraz možné nebolo. A keďže medzi naše zámery patrí aj podpora záujmu o šport u ľudí z tejto lokality, pevne veríme, že naše rozhodnutie pochopíte. Ďakujeme za porozumenie.
No a teraz poďme ku veľkému behu. Na začiatku prihlasovania sme priniesli informáciu o limite 1000 štartujúcich. Aktuálny stav registrácií v databáze je 1031, z čoho ale v tejto chvíli nemá uhradené štartovné 238 bežcov. K dispozícii je 1050 finisherských medailí, takže ku tomuto počtu sa budeme snažiť priblížiť. PRIHLASOVANIE ZASTAVÍME, AŽ KEĎ BUDE NAPLNENÝ STAV 1000 BEŽCOV S UHRADENÝM ŠTARTOVNÝM. A to sa s vysokou pravdepodobnosťou stane už do konca tohto týždňa!!!
Podľa propozícií – https://www.cyklotour.sk/beh/2023/technicke-podmienky/ je za kompletne prihláseného účastníka považovaný bežec, ktorý má zaplatené štartovné a to v správnej výške. Opäť upozorňujeme, že skorá registrácia bez úhrady štartovného nezaručuje účasť na podujatí, takže kto má registráciu bez úhrady a plánuje sa behu zúčastniť, tak nech s úhradou štartovného neváha. Ale pozor, od 09.09.2023 je aktuálna už stredná hodnota štartovného ! A teraz ešte vysvetlenie statusu platby v zozname registrovaných bežcov – https://prihlasky.cyklotour.sk/zoznam.php Kto má na konci riadka zelenú fajku, má všetko v poriadku, kto má oranžový otáznik, má uhradenú nesprávnu výšku štartovného a červené„X“ znamená neuhradené štartovné. Zopár bežcov má objednané pamätné tričko no bez jeho úhrady. Príde Vám e-mail s pripomenutím termínu, dokedy je možná úhrada. 26.09.2023 totiž odchádza objednávka dodávateľovi.
Tak neváhajte, hláste sa a sledujte nás naďalej…
SCK CYKLO TOUR Súľov – Hradná